KONTAKT

NOWOŚĆ w ofercie: RECYKLER

22 listopada 2022

Poznaj najnowsze urządzenie od SelfMaker: RECYKLER to samoobsługowe urządzenie do recyklingu opakowań, połączone z systemem motywacyjnym dla użytkowników, aplikacją kioskową oraz mobilną. RECYKLER występuje w wersji wolnostojącej lub w formie dodatkowego modułu do automatu chłodzącego Coolockers z oferty SelfMaker.           

   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 • Ekran dotykowy 15”                                
 • Skaner kodów kreskowych 1D/2D                         
 • Drukarka kioskowa – wydruk dla klienta
                          
 • Sortowanie korków
                                 
 • Sortowanie frakcji (1 pojemnik)                                    
  Opcjonalnie: sortowanie 2 frakcji (2 pojemniki)
                                 
 • Automatyczne rozpoznawanie opakowania oraz materiału z jakiego jest wykonane za pomocą kodu kreskowego
                                 
 • Automatyczny pomiar wagi opakowania
                                 
 • Zastosowanie modułu: wewnętrzne/zewnętrzne
                                 

RECYKLER w obu wersjach jest wyposażona w dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości, służący do obsługi urządzenia oraz wyświetlania komunikatów reklamowych w okresach bezczynności. Do urządzenia oferujemy także aplikację kioskową i mobilną dla klientów oraz aplikacje do zarządzania dla personelu danego punktu.

Przykładowe ekrany aplikacji kioskowej wraz z funkcjonalnościami:

Chcesz poznać więcej szczegółów? Umów się z naszym przedstawicielem handlowym na bezpłatną konsultację ->

 

Udostępnij ten wpis

Zobacz również

26 lipca 2022
#GreenSelfEvolution - summary

If you follow our social media carefully, you know that in December 2021 we got involved in a tree planting campaign, which we named and tagged as #GreenSelfEvolution. With the funds allocated each year for Christmas gifts for our employees and associates, we bought seedlings, which, thanks to the posadzimy.pl portal, were used to afforest […]

26 lipca 2022
Podsumowanie akcji #GreenSelfEvolution

Jeśli uważnie śledzicie nasze social media, wiecie że już w grudniu 2021 roku zaangażowaliśmy się w akcję sadzenia drzew, którą nazwaliśmy i oznaczyliśmy tagiem #GreenSelfEvolution. Za środki przeznaczane co roku na prezenty świąteczne dla naszych pracowników i współpracowników kupiliśmy sadzonki, które dzięki portalowi posadzimy.pl zostały wykorzystane do zalesienia miejsc wymagających odnowienia drzewostanu. Jednak na tym […]

17 maja 2022
Google cybersecurity centre opens in Malaga

The global, well-known technology giant - Google, chose Malaga, the city close to our heart, as the location for its new cybersecurity center. The 2,500 square meters of office space will host training sessions, debates, workshops and mentoring programs in the field of IT security, as well as advanced research and development activities. The main […]

17 maja 2022
Google otwiera nowe centrum cyberbezpieczeństwa w Maladze

Światowy, znany wszystkim gigant technologiczny – Google, wybrał bliską nam Malagę jako lokację dla swojego nowego centrum cyberbezpieczeństwa. Na 2500 metrach przestrzeni biurowej będą odbywać się sesje szkoleniowe, debaty, warsztaty oraz programy mentoringowe dotyczące bezpieczeństwa branży IT, ale również zaawansowane badania i działania rozwojowe. Głównym inwestorem i jednocześnie rezydentem nowego centrum jest należąca do Google […]

8 marca 2022
How to improve "last mile" delivery?

The "last mile" begins when the parcel gets to the loading space of the courier's vehicle. From now on, the clock runs, starting a race against time along the route between the warehouse or distribution center and the end customer's home. This phase is full of difficulties, adversities and logistical problems that keep the employees […]

7 marca 2022
Jak ulepszyć "ostatnią milę?"

„Ostatnia mila” zaczyna się w momencie w którym przesyłka znajdzie się w przestrzeni załadunkowej środka transportu firmy kurierskiej. Od tej chwili zegar rusza, rozpoczynając wyścig z czasem na trasie pomiędzy magazynem lub centrum dystrybucyjnym, a domem klienta końcowego. Ten właśnie odcinek obfituje w najwięcej trudności, przeciwności i logistycznych utrudnień, które spędzają sen z powiek pracownikom […]

18 lutego 2022
E-grocery market in 2022

Probably for most of us some time ago it was hard to imagine shopping for groceries over the Internet. When the delivery infrastructure was not so developed, and the shipment took several days, the risk of losing the freshness of the purchased products was very high. In the last few years, however, there has been […]

18 lutego 2022
Rynek e-grocery w Europie - 2022

Chyba większości z nas jeszcze jakiś czas temu ciężko było wyobrazić sobie robienie zakupów spożywczych przez Internet. Kiedy infrastruktura dostaw nie była tak rozwinięta, a przesyłka trwała nawet kilka dni, ryzyko utraty świeżości nabywanych produktów było bardzo wysokie. W ostatnich kilku latach nastąpił jednak pewien przełom, a technologia oraz presja rynku wymusiła znaczne poprawienie czasów […]

1 lutego 2022
Parcel lockers and e-commerce – quick glance at the market

Sometimes the revolution comes just in time, exactly when the existing solutions slowly stop working, succumbing to changing conditions and losing the battle with new market trends. This is exactly what happened with the appearance of automatic parcel pick-up stations, also known as "lockers". Known for several years, now they are celebrating their greatest heyday. […]

1 lutego 2022
Automaty paczkowe & e-commerce – rzut oka na rynek

Czasami rewolucja nadchodzi w samą porę, dokładnie wtedy kiedy dotychczasowe rozwiązania powoli przestają działać, ulegając zmieniającym się warunkom i przegrywając bój z nowymi trendami rynkowymi. Dokładnie tak było z pojawieniem się automatycznych stacji do odbioru przesyłek, zwanych także „lockersami”. Znane już od kilku lat, właśnie teraz świętują swój największy rozkwit. Przyczynił się do tego ogromny […]

1 2 3 9

Najnowsze newsy

Co słychać w świecie automatyzacji? Poznaj najnowsze doniesienia z życia grupy SelfMaker. Nowe urządzenia, wdrożenia oraz eventy.
Aktualności >

Zacznijmy Twój projekt

Żadne wyzwanie nas nie zaskoczy. Przeanalizujemy Twój biznes i zaproponujemy Ci rozwiązania, które wyniosą go na wyższy poziom.
Porozmawiajmy >

Kariera w Selfmaker

Pracuj z wśród najlepszych specjalistów branży, tworząc rozwiązania zmieniające codzienność nas wszystkich.
Współpracujmy >
Jesteśmy spółką technologiczną projektującą i budującą multifunkcyjne urządzenia samoobsługowe, narzędzia integracyjne oraz oprogramowanie.
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
© Copyright 2022 - SelfMaker - All Rights Reserved
cross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram